Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:114 (2016-2017)
Innlevert: 24.10.2016
Sendt: 24.10.2016
Besvart: 07.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tor André Johnsen (FrP)

Spørsmål

Tor André Johnsen (FrP): Vil statsråden ta et initiativ til å endre praksis slik at redusert fartsgrense begrunnet i veiarbeid bare gjelder i de periodene det faktisk gjøres arbeider på veien?

Begrunnelse

Mange opplever det problematisk at skilter som varsler fartsreduksjoner i forbindelse med veiarbeider ikke fjernes etter arbeidsdagens slutt. Begrunnelsen for fartsreduksjonen er at det pågår arbeid på strekningen og det svekker bilistene respekt for fartsgrensene at slik skilting ikke opphører i periodene det ikke arbeides på veistrekningen. Dette er en etablert praksis som er kompliserende for trafikkbilde og kan virke negativt for trafikksikkerheten.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Etter gjeldende regler skal lengden på strekninger med nedsatt hastighet ikke være større enn nødvendig, og den midlertidige lavere fartsgrensen skal økes eller fjernes i perioder hvor trafikken etter en forsvarlighetsvurdering kan gå som normalt.
I enkelte tilfeller kan det likevel være riktig med nedsatt fart selv om det ikke arbeides på strekningen, for eksempel når veiens utforming er påvirket av veiarbeidet. Det er da viktig at trafikantene kan forstå hvorfor fartsgrensen er redusert, ettersom det er en sterk sammenheng mellom forståelse og etterlevelse når det gjelder fartsgrenser.
Statens vegvesen erkjenner at det i noen tilfeller kan være feil skilting, herunder feil bruk av fartsgrenser i forbindelse med arbeidsvarsling. Årsaker til dette kan være slurv, mangel på kompetanse, ikke tilstrekkelig kontroll mv.
For å bøte på dette arbeides det nå med å øke kunnskapen om regelverket for arbeidsvarsling. I tillegg foretas det en vurdering av kontrollomfanget.