Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:118 (2016-2017)
Innlevert: 25.10.2016
Sendt: 25.10.2016
Besvart: 02.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Hvilke ordninger er redusert i Nærings- og fiskeridepartementets bevilgning til Forskningsrådet, og hvor store er reduksjonene sammenlignet med 2015 og 2016?

Begrunnelse

I regjeringens forslag til statsbudsjett side 31 står det: «Bevilgningene til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og FORNY2020 i Norges Forskningsråd, som ble økt betydelig i statsbudsjettet for 2016, foreslås videreført i 2017. Samtidig er midler til tematiske ordninger, regional forskning og internasjonalt forskningssamarbeid foreslått redusert.» Spørsmålet gjelder hvilke ordninger dette er.