Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:126 (2016-2017)
Innlevert: 26.10.2016
Sendt: 26.10.2016
Besvart: 01.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Kan statsråden gi en samlet oversikt over hvilke kommuner disse arbeidsplassene er eller skal flyttes til?

Begrunnelse

I spørretimen 12. oktober i år uttalte statsråden at «totalt er det fattet vedtak om å etablere eller flytte ut om lag 390 arbeidsplasser så langt i denne stortingsperioden».

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen vektlegger arbeidet med å lokalisere statlige arbeidsplasser i hele landet. Nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteyting ble fastsatt høsten 2014. Retningslinjene omfatter i dag statsforvaltningen, det vil si ordinære forvaltningsorgan, forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og forvaltningsvirksomheter, men regjeringen har også besluttet at flere statsforetak skal lokaliseres utenfor Oslo.
Regjeringen arbeider også med en plan for utlokalisering av statlige arbeidsplasser, som skal utformes i samarbeid med Venstre.
Jeg har tidligere oppgitt at regjeringen har tatt beslutninger som innebærer at om lag 390 arbeidsplasser blir flyttet ut eller lokalisert utenfor Oslo. Listen over antall arbeidsplasser har økt til 428 siden den gang. Arbeidsplassene er eller skal lokaliseres til følgende kommuner:

•Bergen 123 arbeidsplasser
•Stavanger80 arbeidsplasser
•Kristiansand60 arbeidsplasser
•Vadsø50 arbeidsplasser
•Trondheim40 arbeidsplasser
•Tønsberg34 arbeidsplasser
•Tromsø15 arbeidsplasser
•Ås12 arbeidsplasser
•Hønefoss8 arbeidsplasser
•Lillehammer6 arbeidsplasser