Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:147 (2016-2017)
Innlevert: 28.10.2016
Sendt: 28.10.2016
Besvart: 03.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Hva er utviklingen, tabularisk fremstilt, i avviksmeldinger og trussel hendelser samt sykefravær i årene 2012-2016 pr utgangen av september for ansatte i fengslene i Norge?