Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Dokument nr. 15:189 (2016-2017)
Innlevert: 04.11.2016
Sendt: 04.11.2016
Besvart: 10.11.2016 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Elisabeth Vik Aspaker

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kor mye er løyvd og kor mye er planlagt løyvd til alle mottakarland (fordelt på enkeltland) i EØS-midlar (EØS-finansieringsordning og den norske finansieringsordninga) frå Noreg i kvart av åra 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017?

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Svar

Elisabeth Vik Aspaker:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format