Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:209 (2016-2017)
Innlevert: 10.11.2016
Sendt: 10.11.2016
Besvart: 17.11.2016 av utenriksminister Børge Brende

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil utenriksministeren vurdere å sikre norsk diplomatisk tilstedeværelse i Guatemala gjennom et samarbeid med den svenske ambassaden, slik Kirkens Nødhjelp, Mellom-Amerikaforum og andre organisasjoner foreslår?

Begrunnelse

Utenriksdepartementet har, etter det jeg forstår bestemt seg for å avvikle ambassaden i Guatemala og dekke landet fra ambassaden i Mexico fra 1, januar 2017. Norske organisasjoner som arbeider i landet, bl. a Kirkens Nødhjelp, Mellom-Amerika forum, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider i landet mener det er veldig uheldig for dem som kjemper for menneskerettigheter og utvikling i landet, at Norge avvikler sin ambassade og tilstedeværelse i landet. Dette må jo også sees på bakgrunn av Norges sentrale rolle i fredsprosessen i landet.
Nå har disse organisasjonene foreslått at den fysiske tilstedeværelsen i landet fra norsk side, kan skje gjennom et samarbeid med den svenske ambassaden. I dag arbeider en norsk diplomat i Guatemala fra kontorlokale i den svenske ambassaden, en løsning som burde kunne videreføres.
Både den norske og den svenske regjeringen har i stor grad sammenfallende målsettinger for utviklingsarbeidet i Guatemala, med utvikling av demokrati og næringsvirksomhet.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Den norske ambassaden i Guatemala er besluttet nedlagt som egen stasjon med virkning fra 1. januar 2017.
Fra 2017 vil det norske engasjement i Guatemala følges opp av vår ambassade i Mexico. Ambassaden forsterkes med to personer; én ambassaderåd og én lokalansatt. Den utsendte ambassaderåden kommer fra ambassaden i Guatemala og vil ha ansvar for å videreføre det norske engasjementet i landet.
Bistanden til Guatemala og de øvrige landene i Mellom-Amerika er i de senere årene gradvis redusert, både av den nåværende og den forrige regjeringen. Norsk engasjement i Latin-Amerika dreies i økende grad over fra et bistandsfokus i Mellom-Amerika til et partnerskap med hele regionen, basert på felles interesser, herunder næringsliv og handel.
I Guatemala videreføres imidlertid Norges hovedsatsing innen urfolks rettigheter gjennom støtten til Maya-programmet. Det kan også nevnes at en ny, treårig samarbeidsavtale mellom Norge og den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen, som har hovedsete i Costa Rica, ble undertegnet i oktober.