Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:228 (2016-2017)
Innlevert: 14.11.2016
Sendt: 14.11.2016
Besvart: 21.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre et bedre flyrutetilbud til og fra Namsos og Rørvik enn det som nå er lagt frem, og er statsråden villig til å gå i dialog med de berørte parter?

Begrunnelse

Det nye flyrutetilbudet til og fra Namsos og Rørvik har skapt sterke reaksjoner. Tilbudet er dårlig tilrettelagt for de reisende og for næringslivet og arbeidsplassene i regionen. Statsråden har tidligere forsikret om at det nye anbudet ville gi økt fleksibilitet og et rutetilbud bedre tilpasset behovene. Det motsatte skjer. Statsråden har valgt å gjøre seg utilgjengelig for lokale og regionale politikere.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Widerøe la nylig frem sitt foreløpige rutetilbud for perioden fra 1. april 2017. Samferdselsdepartementet har i den siste tiden fått flere henvendelser knyttet til det nye rutetilbudet på Namsos og Rørvik lufthavn. På begge flyplassene er det i dag såkalte FOT-ruter, hvor staten kjøper flyruter for å sikre et minimumstilbud.
Begge rutene i Namdalen har fått økt krav til setekapasitet sammenlignet med inneværende kontraktsperiode. Namsos har økt setekapasitetskrav fra 19 500 seter pr år til 22 500, mens Rørvik har fått økt fra 21 000 seter per år til 27 000. Det er opp til flyselskapet å maksimere antall reisende på rutene, slik at de maksimerer sine inntekter.
I Widerøes foreløpige ruteplan fra 1. april har ruten Namsos – Trondheim tre daglige avganger, mot fire i dag. Ruten Rørvik – Trondheim har i det nye ruteprogrammet foreløpig like mange avganger som den har i inneværende kontraktsperiode. Fra Trondheim er det god korrespondanse både nordover til Bodø og rutene på Helgeland, samt sørover mot Oslo og andre større byer.
Det har i henvendelsene som departementet har mottatt blitt argumentert for at det ikke er muligheter for dagsmøter i Oslo. For både Namsos og Rørvik viser derimot det nye ruteprogrammet at det er gode muligheter for møter og dagsreise til Oslo. For Namsos er første ankomst i Oslo kl. 9.15 med retur fra Oslo kl. 16.20. For Rørvik er ankomst Oslo kl. 9.15 og retur kl. 18.05. Begge rutene fra Trondheim til Namdalen korresponderer godt med rutene fra Oslo, med i underkant av 30 min. overgang mellom rutene.
Widerøe gjennomfører nå møter med de ulike regionene i Nord-Norge for å få innspill på det nye ruteprogrammet. Når disse møtene er gjennomført, har Samferdselsdepartementet og Widerøe avtalt å møtes for å dele erfaringene med det nye FOT-ruteprogrammet. Innenfor en ordning med mer fleksible kriterier ligger det også til rette for å foreta tilpasninger i ruteprogrammene underveis i kontraktsperioden hvis det viser seg gunstig for operatøren og de reisende.