Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:233 (2016-2017)
Innlevert: 15.11.2016
Sendt: 15.11.2016
Besvart: 22.11.2016 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil utenriksministeren at Norge skal gi Tunisia samme handelsstatus som de 90 lav- og mellominntektslandene som i dag har toll- og kvotefri markedsadgang for alle sine varer til Norge gjennom den såkalte GSP-ordningen?

Begrunnelse

Konkret samarbeid og økt handel med det eneste landet i regionen som så langt har kommet styrket gjennom den arabiske våren vil bli lagt merke til, langt utover Tunisias grenser. Europa er den viktigste handelspartneren for Tunisia, men landet sliter med høye tollmurer ved eksport av blant annet olivenolje. Ved å gi Tunisia toll- og kvotefri adgang til det norske markedet, kan Norge bidra til å støtte opp under reformene.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen støtter den positive demokratiske utviklingen i Tunisia. Vi arbeider for at det internasjonale samfunnet skal øke støtten til sårbare stater og demokratiske prosesser i regionen. Tunisia er det landet som hittil har lykkes best med å videreføre demokratiseringsprosessen etter den såkalte arabiske våren. Adgang til eksportmarkeder er et viktig bidrag til økonomisk utvikling.
Siden 2005 har Tunisia hatt en frihandelsavtale med EFTA-landene. Denne gir full markedsadgang for industrivarer og bedre markedsadgang for landbruksvarer enn det GSP-behandling for høyere mellominntektsland som Tunisia innebærer. Olivenolje, inkludert jomfruolje, har for øvrig ingen toll ved import til Norge uavhengig av opprinnelse.