Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:249 (2016-2017)
Innlevert: 17.11.2016
Sendt: 17.11.2016
Besvart: 24.11.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det diskuteres lokalt/regionalt i Aust-Agder om mulighetene for å få flyttet Kulturrådet fra Oslo til Arendal.
Kan statsråden avklare om det er aktuelt å flytte Kulturrådet til Arendal?

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Det har aldri vært vurdert som en aktuell mulighet å flytte Norsk kulturråds samlede virksomhet fra landets hovedstad.
Derimot er det i Kulturdepartementets budsjettproposisjon for 2017 som kjent foreslått å gi Kulturrådet i oppdrag å etablere et nytt kontor utenfor Oslo – Kreativt Norge. Kontoret for kulturell og kreativ næring skal styrke enkeltkunstnernes muligheter for økte inntekter, utvikle det regionale støtteapparatet og legge til rette for at kunsten når et større publikum.
Forslaget har skapt et stort engasjement fra ulike byer og steder i landet og har skapt forventninger. Som et ledd i arbeidet med å avklare lokaliseringen er det avholdt møter med sentrale aktører på kunstfeltet, herunder konferansen Kreativ arena 15. november i år. De syv byene i storbynettverket ble invitert til konferansen for å presentere sitt arbeid på feltet kulturell og kreativ næring – Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Oslo. Det synes ikke hensiktsmessig å vurdere ytterligere lokaliseringsalternativer for Kreativt Norge.