Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:257 (2016-2017)
Innlevert: 17.11.2016
Sendt: 18.11.2016
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 24.11.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kan statsråden leggje fram oversikt over Noregs import av kjøtt og meieriprodukt frå kvart enkelt land dei siste fem åra?

Begrunnelse

Det vert frå enkelte hald hevda at Noreg importerer stadig meir mat frå EU-land og høvesvis mindre frå mange utviklingsland.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Vedlagt følgjer oversikt over Noregs import av storfekjøt, svinekjøt, skinker, lam, fjørfekjøt, pølser, yoghurt, smør og ost frå kvart enkelt land i perioden 2011 til 2015.
Importala frå dei enkelte land inneheld òg produkt av kjøt og meieriprodukt som er bearbeida i utlandet (UB). I total ordinær import for kvart produkt har ein trekt frå import innanfor UB-ordninga. Dette går fram av vedlegga.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegg i pdf-format