Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:267 (2016-2017)
Innlevert: 18.11.2016
Sendt: 18.11.2016
Besvart: 28.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvilke konsekvenser vil regjeringens kraftige kutt i midlene til de frivillige programmene i European Space Agency få for de statlig deleide selskapene Nammo og Kongsberg Gruppen?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen foreslår at Norge ved ESAs ministerrådsmøte i 2016 skal inngå nye flerårige forpliktelser til de frivillige programmene for 49,5 mill. euro, mot 144,5 mill. euro ved ministerrådsmøtet i 2012. Det lavere nivået sammenliknet med 2012 vil ventelig føre til at norsk næringsliv i årene fremover vil motta færre ESA-kontrakter sammenliknet med perioden 2012-2016. Hva dette vil bety for den enkelte bedrift vil også avgjøres av hvor konkurransedyktig bedriften er i ESAs programmer. Både Nammo og Kongsberg Gruppen er store brukere av ESAs frivillige programmer. I begge selskapene er staten blant aksjeeierne. Staten er bevisst på å skille sine roller som bevilgende myndighet og eier i selskaper. Når det gjelder mulige konsekvenser for selskapene er det de respektive styrene som er nærmest til å vurdere det.