Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:272 (2016-2017)
Innlevert: 21.11.2016
Sendt: 22.11.2016
Besvart: 29.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden takke ja til en invitasjon for å besøke min hjemplass Overhalla for å se og oppleve hvor dårlig det nye flytilbudet fra 1. april 2017 er tilpasset lokalt næringsliv og befolkning sine behov og ønsker?

Begrunnelse

Som statsråden bør være klar over har det vært et massivt press fra lokalt næringsliv og politisk miljø i Nord-Trøndelag for å få til et velfungerende flytilbud ved Namsos lufthavn i forbindelse med de nye anbudsrutene som skal gjelde fra 1. april 2017.
Også Venstre har vært bekymret for hvordan rutetilbudet så ut til å bli utformet. Dette stilte vi spørsmål om til deg som statsråd 5. september i år. I svaret som ble gitt mente du det skulle bli et godt tilbud i Namdalen også etter at nye ruter ble innført i 2017.
Nå er de nye rutetidene klare fra 1. april 2017. Rutetilbudet fra april 2017 er eksakt like problematiske som ble fryktet fra lokalt hold og som også vi i Venstre advarte mot i vårt spørsmål den 5. september 2016.
Jeg har mottatt et brev i kopi fra suksessbedriftene Overhalla Betongbygg. Brevet er adressert til deg som statsråd. Overhalla Betongbygg er en prisvinnende og driftig entreprenør i Distrikts-Norge. Bedriften leverer betongelementer til kunder i alle landsdeler. Blant annet har bedriftene levert elementer til kulturhuset Stormen i Bodø, og forskningsstasjonen på Sydpolen. Overhalla Betongbygg er helt avhengig av et tett samarbeid med eksisterende kunder og et aktivt salgsarbeid overfor nye kunder. For bedrifter som dette er derfor det nye rutetilbudet ved Namsos lufthavn svært negativt, og et tilbud som vil påføre bedriftene betydelige økte kostnader og ulemper.
Venstre er svært opptatt av at slike driftige og suksessfulle entreprenører som Overhalla Betongbygg lykkes, også når de er lokalisert i Distrikts-Norge. Det er forhåpentligvis du som både statsråd og nestleder i FRP enig med Venstre om.
I brevet fra Overhalla betongbygg og den driftige direktøren Arnt Ove Amdal inviteres statsråden til et besøk for å se nærmere på hvilke konsekvenser det nye rutetilbudet vil få for Overhalla betongbygg og andre næringsdrivende i regionen.
Jeg vil som leder i Venstre på det sterkeste oppfordre statsråden til å takke ja til invitasjonen. Forhåpentligvis kan det skje på et tidspunkt hvor også jeg er hjemme i Overhalla.
Hvis det ikke er mulig å få til et felles besøk er jeg overbevist om at Arnt Ove Amdal og Overhalla Betongbygg, kanskje med bidrag fra lokale Venstremedlemmer og andre politisk interesserte, vil framføre sitt budskap overfor deg på en veldig god og illustrativ måte.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Widerøe la nylig frem sitt foreløpige rutetilbud for kontraktsperioden fra 1. april 2017. Samferdselsdepartementet har i den siste tiden fått flere henvendelser knyttet til det nye rutetilbudet i Namdalen, på Namsos og Rørvik lufthavn. På begge flyplassene er det i dag såkalte FOT-ruter, hvor staten kjøper flyruter for å sikre et minimumstilbud.
Begge rutene i Namdalen har fått økt krav til setekapasitet sammenlignet med inneværende kontraktsperiode. Namsos har fått økt setekapasitetskravet fra 19 500 seter pr. år til 22 500, mens Rørvik har fått økt fra 21 000 seter pr. år til 27 000. Det er opp til flyselskapet å maksimere antall reisende på rutene, slik at de maksimerer sine inntekter.
I Widerøes foreløpige ruteplan fra 1. april 2017 har ruten Namsos – Trondheim tre daglige avganger, mot fire i dag. Ruten Rørvik – Trondheim har i det nye ruteprogrammet foreløpig like mange avganger som i inneværende kontraktsperiode. Fra Trondheim er det god korrespondanse både nordover til Bodø og til rutene på Helgeland, samt sørover mot Oslo og andre større byer. Overhalla Betongbygg argumenterer for at rutene mot Nord-Norge har falt bort, og da antar jeg at det siktes til rutene til Bodø via Mo i Rana og Mosjøen. Jeg vil understreke at dette ikke er, og aldri har vært FOT-ruter som staten legger føringer på. Dette er kommersielle ruter som Widerøe har flydd på eget initiativ.
Widerøe gjennomfører nå møter med de ulike regionene i Nord-Norge for å få innspill på det nye ruteprogrammet. Når disse møtene er gjennomført, er det avtalt at Samferdselsdepartementet og Widerøe skal møtes for å dele erfaringene med det nye FOT-ruteprogrammet. Innenfor en ordning med mer fleksible kriterier ligger det også til rette for å foreta tilpasninger i ruteprogrammene underveis i kontraktsperioden hvis det viser seg gunstig for operatøren og de reisende. Det er fritt frem for flyselskap på FOT-ruter å levere flere seter/avganger enn det som er kravet i anbudet.
Jeg har planlagt en reise til mange av landets flyplasser i løpet av 2017. Program er under utarbeidelse. Jeg vil gjøre mitt beste for at vi da kan besøke både din hjemplass Overhalla, og bedriften Overhalla Betongbygg.