Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:294 (2016-2017)
Innlevert: 24.11.2016
Sendt: 24.11.2016
Besvart: 28.11.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden legge frem statistikk som viser utviklingen i antall jobber (fordelt på lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende) i perioden 2008 til og med 2015 fordelt på kommuner, næringskategori og utdanningsnivå?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Vedlagt følger statistikk over antall sysselsatte personer i perioden 2008 – 2015/16. Tallene er fordelt på lønnstakere, selvstendige, hovednæringer, utdanningsnivå og kommuner. Vi har hentet tallene fra Nasjonalregnskapsstatistikken og KOSTRA.
Det produseres ikke statistikk i Norge over antall jobber. Vi har derfor benyttet antall sysselsatte. Videre publiseres statistikk over sysselsatte personer fordelt på lønnstakere/selvstendige bare på nasjonalt nivå.

Vedlegg til svar.

Sysselsettingsstatistikk til Lundteigen, jf. spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 294 av 24.11.16

Lenke til svaret med tabell i xl-format