Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:302 (2016-2017)
Innlevert: 25.11.2016
Sendt: 25.11.2016
Besvart: 05.12.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Spørsmål

Tone Wilhelmsen Trøen (H): Blaker Skanse i Sørum kommune i Akershus, er et kulturhistorisk viktig sted, eid av Statsbygg. Jeg er kjent med at det har vært kontakt mellom Sørum kommune og kommunal- og moderniseringsdepartementet når det gjelder kunstnerorganisasjonen KunstSkansens fremtid som leietaker.
Hvordan vil departementet følge opp det videre arbeidet med Blaker Skanse overfor kommunen?

Begrunnelse

Blaker Skanse er et tidligere forsvarsanlegg i Sørum kommune i Akershus. Det ble bygget som en del av forsvarslinja langs Glomma mot angrep fra Øst. Anlegget ble tatt i bruk i 1683. Blaker Skanse er i dag et kulturhistorisk sted, som brukes av mange frivillige og kulturelle aktører. KunstSkansen leier i dag størsteparten av eiendommen på Blaker Skanse av Statsbygg. Kunstorganisasjonen legger til rette for profesjonell produksjon og formidling av kunst og kunsthåndverk på Skansen. Leiekontrakten for KunstSkansen utløper ved årsskiftet og det har i media vært referert at kommunen har vært i kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å finne en løsning og beholde det gode kunst- og kulturtilbudet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Blaker Skanse forvaltes av Statsbygg. KunstSkansen er i dag viktigste leietaker, men de har ikke økonomi til å betale en kostnadsdekkende leie.
Eiendommen er et viktig kulturminne, men bygningsmassen og eiendommens geografiske beliggenhet gjør det vanskelig å få etablert et økonomisk bærekraftig driftskonsept. På den bakgrunn og fordi det ikke foreligger et statlig behov for eiendommen, har Statsbygg igangsatt en avhendingsprosess. Med bakgrunn i ønsket om fortsatt å tilrettelegge for kulturvirksomhet ved Blaker Skanse, vil Statsbygg tilby Sørum kommune en vederlagsfri overtakelse av eiendommen. Saken vil bli forelagt Stortinget til endelig godkjenning dersom kommunen takker ja til tilbudet.