Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:326 (2016-2017)
Innlevert: 01.12.2016
Sendt: 01.12.2016
Besvart: 09.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Mener statsråden at pasienter som har tatt synstest med instrumentet Goldman må fortsette å ta undersøkelser med det samme instrumentet for å se om synet har bedret seg, eller mener statsråden at instrumentet Esterman som er anbefalt i Helsedirektoratets nye forskrift fra 1.okt 2016 tilfredsstiller kravene til ny synstest?

Begrunnelse

I GD 1.12.2016 kan vi lese om en 65-åring som er i konflikt med fylkesmannen om å få tilbake sitt førerkort. Fylkesmannen anbefaler at politiet inndrar førerkortet for godt.
65-åringen har hatt hjerneslag i 2015 og fikk forstyrrelser i synsfeltet. Prøve etter slaget ble foretatt av øyelege med instrumentet Goldman i 2015. Nye prøver i 2016, foretatt av to andre øyeleger, men med instrumentet Esterman, viser at synsfeltet nå tilfredsstiller kravene.
På tross av dette forholder fylkesmannen i Oppland seg til den første prøven fra 2015 og godkjenner ikke bruk av instrumentet Esterman i oppfølgingen selv om dette er anbefalt i Helsedirektoratets egen veileder fra 1.10.16. Fylkesmannen mener instrumentet Goldman må brukes.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som Helse- og omsorgsminister kan jeg naturligvis ikke ta stilling til hvilket instrument som er best egnet. Det er Helsedirektoratet som har utarbeidet de nye helsekravene for Statens Vegvesen Vegdirektoratet. Helsedirektoratet har informert meg om følgende vurderinger av de to instrumentene:
I de nye helsekravene til førerrett som trådte i kraft pr 1. oktober 2016, og der undersøkelse av synsfelt av optiker eller øyelege er nødvendig, er undersøkelse etter Esterman-programmet det som anbefales. Ved Esterman-programmet undersøkes synsfeltet ved korte lysblink med begge øyne åpne. Med Goldmann-instrumentet måles synsfeltet for ett øye av gangen med en lyskilde som beveger seg. Goldmann brukes etter hvert i stadig mindre omfang og da stort sett bare av øyeavdelinger ved sykehus. Goldmann-teknikken krever mer tid og større innsikt hos undersøker enn bruken av Estermann-programmet. Estermann-programmet gjøres nå også kvalitetssikret hos et stort antall optikere.
I denne konkrete saken er jeg gjort kjent med at som følge av den nye synsfeltundersøkelsen, vil vedkommende få råd fra fylkesmannen om å fremme ny søknad om førerrett etter helsekravene som ble gjort gjeldende pr 1. oktober 2016.