Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:332 (2016-2017)
Innlevert: 01.12.2016
Sendt: 02.12.2016
Besvart: 09.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Det innføres nå innsatsstyrt finansiering (ISF) i poliklinikkene i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Helseministeren har forsikret at pårørendes rettigheter til å få behandling for egen del i TSB skal være uendret. Pårørende er forskjellige og har ulike utfordringer knyttet til fysisk og/eller psykisk helse som følge av en svært belastende livssituasjon.
Hvordan arbeides det med en god praksis for koding av pårørende i ISF, slik at pårørendes behov for hjelp og rettigheter i TSB fortsatt sikres?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslås det å inkludere aktivitetsbasert finansiering av tverrfaglig spesialisert rusbehandling i ordningen med innsatsstyrt finansiering. Hverken de pårørendes eller pasientenes rettigheter endres ved den planlagte omleggingen. I dagens takstsystem kan det kreves refusjon ved konsultasjon der kun foresatte og/eller pårørende er til stede. Ved den foreslåtte endringen av finansieringssystemet fra nyttår kan det altså fremdeles kreves aktivitetsbasert refusjon for disse konsultasjonene.