Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:358 (2016-2017)
Innlevert: 07.12.2016
Sendt: 08.12.2016
Besvart: 15.12.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): På hvilken måte mener statsråden filmfestivalene skal oppleve en forutsigbar støtte og hvilken ramme er Norsk Filminstitutt gitt for å følge opp Stortingets intensjon om at det skal være en satsing på filmformidling, og er statsråden fornøyd med at NFI pr 7.12.16 enda ikke har gjort vedtak som skaper forutsigbarhet hos festivalene?

Begrunnelse

De norske filmfestivalene er regionale kulturbautaer med stor betydning for filmformidling. Stortingets filmforlik er tydelig på at de norske filmfestivaler skal sikres forutsigbar støtte og et transperant tildelingssystem. NFI har fram til nå ikke kunne svare på hvor stor totalsum er på filmfestivalstøtten til festivalene ei heller er det gitt tilskudd for 2017. TIFF avholdes i januar og det er svært uheldig at de ikke vet hva som bevilges. Dette skaper uro rundt statlig støtte til festivalene.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Norsk filminstitutt (NFI) har fra 2016 hatt ansvar for tilskudd til filmformidling som en del av regjeringens satsing på en helhetlig filmformidlingspolitikk. Stortinget har vedtatt at myndigheten til å fordele tilskuddsmidler fra filmfondet er delegert til NFI. NFI har brukt 2016 på å implementere midlertidige og nye tilskuddsordninger, utarbeide ny forskrift på området, og etablere gode kontakt- og informasjonspunkter med bransjen på feltet.
NFI har signalisert at de, som oppfølging av filmforliket, blant annet vil styrke driftstilskuddet for Filmklubbforbundet, filmfestivaler og cinematek. Dette er informasjon som også har vært delt med aktørene.
Søknadsfristen for tilskudd til disse områdene for 2017 var 15. november 2016. Det er ikke vanlig praksis å gå ut med hvor mye midler som avsettes til hver tilskuddsordning før kommende års budsjett er vedtatt. Statsbudsjettet for Kulturdepartementet vedtas i Stortinget 14. desember.
Dette er en praksis som aktørene er kjent med også fra den tiden dette ble håndtert av Film & Kino.