Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:365 (2016-2017)
Innlevert: 08.12.2016
Sendt: 08.12.2016
Besvart: 15.12.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I en interpellasjon fra representant Bård Vegard Solhjell om NS barn og en offisiell unnskyldning til disse, svarer statsråden at saken skal følges opp i en videre prosess, fordi det foreløpig foreligger lite kunnskap om saken.
Hva er gjort etter interpellasjonen, og hvor langt er man kommet med å vurdere dette?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I mitt svar til representanten Bård Vegard Solhjell 30.05.2016 sa jeg at vi vil gjøre nærmere undersøkelser om enkelte offentlige forhold for å forberede regjeringens standpunkt i saken.
Statsminister Erna Solberg svarte 31.05.2016 på spørsmål fra representant Karin Andersen om norske kvinner som mistet sitt norske statsborgerskap fordi de giftet seg med tyske soldater. Statsministeren har i sitt svar vist til mitt tidligere svar til representant Bård Vegard Solhjell. Hun uttalte at regjeringen vil ta initiativ til å se nærmere på det historiske grunnlaget for å rette en unnskyldning til disse kvinnene. Statsministeren uttrykte at regjeringen samtidig vil vurdere om det er andre grupper som ble utsatt for handlinger eller unnlatelser fra norske myndigheter under eller etter 2. verdenskrig, som bør få en unnskyldning.
Justis- og beredskapsdepartementet, i samråd med andre berørte departementer, arbeider nå med å gjennomføre kunnskapsinnhenting, slik at regjeringen kan ta stilling til disse spørsmålene.
I den forbindelse er vi i en prosess med å inngå avtale om en ekstern utredning som kan danne et grunnlag for denne vurderingen.
Det tas sikte på at dette arbeidet gjennomføres i løpet av første halvår 2017.