Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:372 (2016-2017)
Innlevert: 09.12.2016
Sendt: 09.12.2016
Besvart: 16.12.2016 av utenriksminister Børge Brende

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Det rapporteres jevnlig om menneskerettighetsbrudd i Vest-Sahara. Marokko nekter FNs operasjon i Vest-Sahara, MINURSO, å rapportere på Overgrep. USA, Storbritannia og Vest-Saharas frigjøringsbevegelse Polisario krever at FN skal ha denne muligheten. Frankrike har i alle år blokkert muligheten for å gi et slikt mandat til FN.
Hva gjør regjeringen overfor Frankrike for å tillate rapportering på overgrep, og hvordan følger myndighetene opp UD sitt råd om å fraråde norsk næringsaktivitet i Vest-Sahara?

Begrunnelse

Viser til tilsvarende spørsmål fra Mani Hussaini 21.03.2014 og fra Åsmund Aukrust 11.03.2015, der ministeren redegjorde for en rekke initiativ og samtaler med den franske utenriksministeren og franske kolleger i Paris, Genève og New York.
I stortingsmeldingen om menneskerettigheter er Regjeringen tydelig på den norske posisjonen om at alle FNs fredsbevarende operasjoner har et mandat for overvåking av menneskerettighetene.
UD fraråder norsk næringsliv å operere i Vest-Sahara, men likevel rapporteres det at bedrifter engasjerer seg i Vest-Sahara med marokkanske myndigheter.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge støtter FNs arbeid for en politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. Det er viktig å legge til rette for at FN og FNs operasjon for forberedelse av en folkeavstemning i Vest-Sahara (MINURSO) kan fortsette sitt arbeid i tilknytning til konflikten. Dette er det enighet om i FNs sikkerhetsråd. Norges prinsipielle holdning er at alle FN-operasjoner bør ha et menneskerettighetsmandat. Vi støtter derfor en utvidelse av MINURSOs mandat til å inkludere menneskerettighetsovervåking og -rapportering. Men dette er det ikke enighet om blant Sikkerhetsrådets medlemmer. Gjennom vår FN-delegasjon i New York har vi løpende, uformelle konsultasjoner med nærstående land, inkludert med Frankrike, om en styrking av MINURSOs mandat. Det er også tatt opp på politisk nivå med Frankrike.
Så lenge MINURSO ikke har mandat til å overvåke og rapportere på brudd på menneske-rettighetene, følger Norge menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara tett gjennom andre kanaler. Den norske ambassaden i Rabat besøker Vest-Sahara regelmessig, og etter hver reise tas det kontakt med marokkanske myndigheter for å diskutere både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål. Vi vil fortsette å oppfordre marokkanske myndigheter til å styrke sin innsats for menneskerettigheter i området.
Regjeringen fraråder på generelt grunnlag at norsk næringsliv involverer seg i handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet i Vest-Sahara som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og som kan være i strid med folkeretten. I den rådende situasjonen er det svært vanskelig å forutse konsekvensene av konkrete investeringer og næringsvirksomhet i Vest-Sahara, herunder om de vil kunne bidra til brudd på folkeretten. Regjeringens råd om å avstå fra slike investeringer og næringsaktivitet er imidlertid ikke juridisk bindende, og norske myndigheter kan ikke stanse norske bedrifters eventuelle virksomhet i Vest-Sahara.