Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:377 (2016-2017)
Innlevert: 09.12.2016
Sendt: 12.12.2016
Besvart: 16.12.2016 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvilken kontakt har det vært mellom departementet og styreleder i Telenor om forhold som berører konsernsjefen i Telenor?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Som jeg også har gitt utrykk for i mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 364 fra representant Storberget tilknyttet samme tema, har staten som eier jevnlig dialog med representanter for selskapene der staten har eierandeler. Dette gjelder også i Telenor. Noe av denne dialogen vil være med styreleder.
Utgangspunktet for denne fortrolige eierdialogen er at det er selskapene som vurderer hva staten som eier skal orienteres om, hvem som gir orienteringen til eier og på hvilket tidspunkt. Etter at Gunn Wærsted tiltrådte som styreleder i Telenor ASA har det vært flere møter og kontakt mellom henne og departementet som største aksjeeier i Telenor. Møtene har vært på politisk og administrativt nivå.
Som et ledd i denne dialogen har styreleder blant annet orientert om forhold som har berørt problemstillinger relatert til styret og til selskapets konsernsjef.
I dialogen med styreleder har departementet understreket rollefordelingen mellom eierne og styret, bedriftsforsamlingen og selskapets nominasjonskomité. Departementet har ikke formidlet synspunkter på forhold som hører under selskapsorganenes ansvar.
Som største aksjonær vil staten selvsagt følge utviklingen i selskapet og ha nødvendig dialog med relevante selskapsorganer.
Departementet vil særskilt følge opp sakene vedrørende samfunnsansvar og hvilke vurderinger styret har gjort. I dialogen vil vi blant annet følge opp statens forventninger til anti-korrupsjon og åpenhet. Staten har nulltoleranse for korrupsjon.