Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:384 (2016-2017)
Innlevert: 12.12.2016
Sendt: 13.12.2016
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 16.12.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I forbindelse med utesendelsesarbeidet og etterkontroller av avgitte opplysninger som danner grunnlag for opphold og norsk statsborgerskap, hvor mange er i slik vurderingsprosess pr d.d., hvor mange har fått sitt norske statsborgerskap inndradd, hvor mange er returnert til det land Norge mener er deres opprinnelsesland og hvor mange er i Norge uten norsk statsborgerskap?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Det er foreløpig ikke mulig å gi en nøyaktig oversikt over hvor mange som har fått tilbakekalt sitt norske statsborgerskap. Det er derfor en viss usikkerhet ved tallene som fremgår nedenfor. UDI arbeider med å gjøre statistikken mer nøyaktig i fremtiden.
Jeg understreker at å ta fra noen norsk statsborgerskap kun er mulig når det er gitt uriktige opplysninger. Når det ikke er noe galt med måten man har blitt norsk borger på, er det ingen mulighet for tilbakekall.
UDI vurderer for tiden å tilbakekalle norsk statsborgerskap i ca. 500 saker. Det er ikke mulig å forutsi hvor mange personer som vil miste norsk statsborgerskap på grunn av disse vurderingene.
Fra 2012 og frem til i dag har totalt 135 personer blitt fratatt sitt norske statsborgerskap. I 2016 gjelder det så langt 65 personer.
Fra 2012 og frem til i dag er det registrert at ni personer har returnert til sitt hjemland etter å ha mistet statsborgerskapet sitt.
Siden 2012 er det 118 personer som har fått sitt statsborgerskap tilbakekalt uten at det er registrert at de har returnert. Dette er personer som kan ha forlatt Norge på egen hånd, uten å melde fra til norske myndigheter. Det er derfor vanskelig å si nøyaktig hvor mange personer som er igjen i Norge etter å ha fått tilbakekalt statsborgerskapet sitt.