Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:400 (2016-2017)
Innlevert: 15.12.2016
Sendt: 15.12.2016
Besvart: 21.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Nylig ble det bestemt å slå sammen pasientombudene i Aust-Agder og Vest-Agder, og flytte virksomheten til Kristiansand. På tross av at de to fylkeskommunene hadde inngått en intensjonsavtale, som forøvrig kommunalministeren er godt kjent med, og som innebar, at ved en eventuell sammenslåing av fylkene skulle statlig forvaltning legges til Arendal. Fylkestingene i begge fylkene fattet flertallsvedtak om sammenslåing 13.- og 14.12.2016.
Vil statsråden sørge for at pasientombudets virksomhet på Sørlandet samles i Arendal?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Pasient- og brukerombudet på Agder vil bestå av 7 ansatte. Før sammenslåingen var det 3 ansatte i Aust-Agder og 4 ansatte i Vest-Agder. Sammenslåingen av ombudene ble gjennomført etter en god prosess overfor de ansatte. Løsningen med hovedkontor i Kristiansand og fast utekontor i Arendal ble valgt ut fra at ombudet på denne måten ville treffe flest innbyggere og gi minst ulemper for de ansatte. En sammenslåing medfører at man kan benytte de samlede ressursene mer effektivt ved å videreutvikle det tette samarbeidet ombudene har hatt i flere år. En sammenslåing av ombudene vil legge til rette for bedre ombudstjenester til flere innenfor de samme økonomiske rammene man har i dag ved blant annet ved en mer effektiv administrasjon og større fagmiljø.
Å opprettholde kontorsted, og dermed statlig forvaltning, både i Arendal og Kristiansand, mener jeg derfor er den beste løsningen for pasientene på Agder.