Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:406 (2016-2017)
Innlevert: 15.12.2016
Sendt: 16.12.2016
Besvart: 21.12.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvordan forklarer statsråden at dette henger sammen?

Begrunnelse

I budsjettspørsmål nr. 471 spør Arbeiderpartiet om hvor mye det vil koste å innføre rett til barnehageplass fra fylte ett år for barn født 01.11.-01.01.. Statsråden svarer at det krever 1800 plasser og koster 200 mill. I budsjettspørsmål nr. 150 spør Venstre hvor mye det vil koste å innføre rett til barnehageplass fra fylte ett år for barn født 01.11.-01.12.. Statsråden svarer at det vil koste 0 kroner. På spørsmål om hvordan dette kan ha seg, i budsjettdebatten 14. desember, svarer statsråd Anniken Haugli i statsråd Torbjørn Røe Isaksens fravær at penger til plassene som trengs, er lagt inn i kommuneramma. Samtidig har statsråd Isaksen på budsjettspørsmål nr. 470 svart at regjeringen ikke har lagt opp til noen ekstra barnehageplasser i forslaget til statsbudsjett for 2017.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I Arbeiderpartiet sitt budsjettspørsmål nr. 471 er det spurt om hvor mye det koster å utvide retten til 1. januar, slik at barn født i november og desember får en lovfestet rett til plass. I Venstre sitt spørsmål nr. 150 er det spurt om hvor mye det koster å utvide retten til 1. november, 1. desember eller fjernes helt. Der er det svart at barn født 1. november allerede har rett til plass med endringene som er gjort f.o.m høsten 2016, og at en utvidelse av retten til 1. desember, slik at barn født i november får en lovfestet rett til plass, er dekket av den eksisterende kapasiteten.
Grunnen til at svaret på de to spørsmålene er ulike er fordi det er spurt om, og svart på, to forskjellige ting, en utvidelse av rett til plass til hhv 1. januar og 1. desember.
I budsjettet for 2015 og 2016 ble det lagt inn henholdsvis 333 mill. kroner og 400 mill. kroner i kommuneramma til 3 400 nye barnehageplasser (småbarnsplasser) til et mer fleksibelt opptak. Da sektoren ble rammefinansiert i 2011 ble det også overført midler for eksisterende barnehageplasser for ettåringer uten lovfestet rett til plass, og disse plassene må derfor sies å være finansiert gjennom kommunerammen. Per desember 2015 var det 9 600 ettåringer uten lovfestet rett til plass som allikevel hadde barnehageplass (barn født september-desember). Det er en nedgang fra 11 200 i 2011.
Denne eksisterende kapasiteten, sammen med friske midler i kommunerammen som ble bevilget i statsbudsjettene for 2015 og 2016, har høsten 2016 finansiert en utvidelse av rett til plass for barn født i september og oktober. Den eksisterende kapasiteten sammen med de økte midlene i 2015 og 2016 finansierer også nok plasser til å utvide retten med en måned til, slik at barn født i november får en lovfestet rett til plass fra fylte ett år.
Midler for å utvide retten til 1. desember ligger dermed allerede i kommunerammen slik statsråd Anniken Hauglie svarte under budsjettdebatten 14. desember. Utvidelser av når rett til barnehageplass eventuelt skal inntre utover dette, vil kreve økte overføringer fra staten til kommunene.