Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:422 (2016-2017)
Innlevert: 16.12.2016
Sendt: 19.12.2016
Besvart: 04.01.2017 av finansminister Siv Jensen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Kan finansministeren gi en liste over de 100 bilmodellene som har fått størst avgifts lette som følge av endringer i engangsavgiften fra avgiftsåret 2013 til 2017, hva endringen utgjør for hver enkelt modell og hvor mange som er solgt av hver av disse, samt en liste over de 100 bilene som har fått størst avgiftsøkninger som følge av endringer i engangsavgiften fra avgiftsåret 2013 til 2017, hva endringen utgjør for hver enkelt modell og hvor mange som er solgt av hver av disse?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Spørsmålet gjelder om det kan gis en liste over de 100 bilmodellene som har fått størst avgiftslette og de 100 bilmodellene som har fått størst avgiftsøkning som følge av endringer i engangsavgiften fra avgiftsåret 2013 til 2017. Det bes om at oversikten skal inneholde endring i avgift og antall solgte av hver modell. En slik liste lar seg dessverre ikke stille opp. Det har flere årsaker.
For det første tilbys hver enkelt modell ofte med en rekke ulike spesifikasjoner, for eksempel forskjellige motortyper og -størrelser og andre forskjeller i utstyr og standard. De ulike modellspesifikasjonene har normalt ulik vekt, motoreffekt og utslipp, og ilegges derfor ulik engangsavgift. Eksempelvis tilbyr Volkswagen i 2016 om lag 15 varianter av Polo og om lag 85 varianter av Golf ifølge listen over bilpriser fra Opplysningskontoret for Veitrafikken AS fra november 2016. Utvalget av Golf-varianter omfatter både en elektrisk variant, en ladbar hybridbil og en rekke varianter med bensin- og dieseldrevne motorer. Elbilen er fritatt for engangsavgift (kun vrakpantavgift) og den ladbare hybridbilen vil også ilegges null i engangsavgift i 2017(kun vrakpantavgift), mens eksempelvis en variant med bensinmotor med 125 hk med vekt på om lag 1 250 kg, utslipp på om lag 125 gram CO2/km og 40 mg NOX/km ilegges engangsavgift på om lag 80 000 kroner i 2017. Siden ulike varianter av samme modell har ulik avgift, lar det seg ikke gjøre på en enkel måte å sette opp en oversikt over solgte modeller med tilhørende avgift.
For det andre endres utvalget av modeller fra bilprodusentene over tid. Som hovedregel vil bilene, med tilhørende spesifikasjoner, som ble solgt i 2013 ikke lenger være i salg i 2017. Som del av utviklingen av modellutvalget endres også antallet varianter tilhørende spesifikasjoner og egenskaper. Eksempelvis ble utvalget av Polo og Golf endret fra henholdsvis om lag 20 og 60 varianter i 2013 til om lag 15 og 85 varianter i 2016. Dette er basert på listen over bilpriser fra Opplysningskontoret for Veitrafikken AS fra februar 2013 og november 2016. Endringene i modellutvalget betyr at det ikke lar seg gjøre å følge de enkelte modellene og modellvariantene som ble tilbudt i 2013 til 2016/2017 og beregne hvordan engangsavgiften er endret for hver enkelt i perioden fra 2013 til 2017.
Når det ikke lar seg gjøre å utarbeide en oversikt som viser avgiftsendring for alle modeller og modellvarianter fra 2013 til 2017, lar det seg heller ikke gjøre å skille ut 100 modeller som har fått størst økning og 100 modeller som har fått størst lettelse. For øvrig har Finansdepartementet ikke løpende oversikt over hvilke modeller som tilbys, men må ta utgangspunkt i informasjon om førstegangsregistrering av nye kjøretøy og annen offentlig tilgjengelig informasjon om modellutvalget.