Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:444 (2016-2017)
Innlevert: 20.12.2016
Sendt: 20.12.2016
Besvart: 02.01.2017 av finansminister Siv Jensen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at grenseovergangen ved Hån ikke stenger for næringstransport på nattestid?

Begrunnelse

Nettavisen nwt.se kunne tidligere i år melde om at tollkontoret i Hån, Årjang nå trolig vil stenges på nattestid. Dette vil få store konsekvenser for hundretalls av lastebiler som vært døgn passerer denne grensen mellom Norge og Sverige. Dersom vedtaket gjennomføres, vil import og eksport til og fra Norge rammes. Ifølge Karolina Lonnquist, presseinformatør i det svenske Tullverket, har norske tollmyndigheter en avgjørende påvirkning på om grenseovergangen nå skal holdes nattestengt for næringstransport. Nwt.se kan rapportere om følgende:

"Karolina Lonnqvist, pressinformator, hos Tullverket menar att beslutet ar långt ifrån fardigt. Vi ser kontinuerligt over vår verksamhet for att kunna se var vi kan utvecklas, sager hon.
Innan ett beslut kan fattas om tullen i Hån måste Norges motsvarighet ge ett svar till Tullverket.
- Vi gor ingenting innan vi har fått ett svar från Norge. Går beslutet igenom kommer en konsekvensutredning att inledas for att se hur naringslivet kommer att påverkas, sager Karolina Lonnqvist."

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Det svenske tollstedet i Töcksfors (Hån tollstasjon) ligger på E18 med Ørje tollkontor på norsk side av grensen. Hån tollstasjon utfører norske tolloppgaver på svensk side i forbindelse med eksport fra Norge til Sverige/EU, mens Ørje tollkontor utfører svenske tolloppgaver på norsk side i forbindelse med eksport fra Sverige/EU til Norge. Det betyr at Hån ikke håndterer de svenske oppgavene i forbindelse med eksport fra Sverige/EU, og Ørje ikke de norske tolloppgavene i forbindelse med eksport fra Norge til Sverige/EU. Dette er en ordning regulert gjennom Grensetollsamarbeidsavtalen mellom Norge og Sverige. Dette samarbeidet gjør det enklere for næringslivet. Blant annet slipper transportører å stoppe både før og etter grensepasseringen.
Både Hån og Ørje er i dag døgnåpne. Svenske tollmyndigheter foreslo i mai å endre åpningstidene slik at ekspedisjonen på Hån tollstasjon er åpen mandag til fredag 07.00-23.00, lørdag 08.00-17.00 og søndag 11.00-23.00. Endelig beslutning er ikke tatt, og svenske tollmyndigheter gjør nå trafikkmålinger som videre grunnlag for vurdering av åpningstidene.
Det er de svenske tollmyndighetene som beslutter åpningstidene på svenske tollstasjoner, på samme måte som det er norske tollmyndigheter som beslutter åpningstidene på norsk side. Jeg har imidlertid fått forsikringer fra tolldirektøren om at åpningstidene ved Hån tollstasjon skal drøftes mellom svenske og norske tollmyndigheter før endeling beslutning tas av de svenske tollmyndighetene. Disse drøftelsene vil også omhandle konsekvenser for næringslivet basert på de pågående trafikkmålingene.
Dersom svenske tollmyndigheter endrer åpningstiden på Hån tollstasjon etter drøftelsene med Norge, og åpningstidene viser seg å få vesentlige konsekvenser for reisende, norsk næringsliv eller norske tollmyndigheter, vil tolldirektøren ta opp temaet med de svenske tollmyndighetene i det norsk-svenske samarbeidsorganet Grensetollsamarbeidsnemda.