Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:471 (2016-2017)
Innlevert: 05.01.2017
Sendt: 06.01.2017
Besvart: 20.01.2017 av utenriksminister Børge Brende

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Det egyptiske parlamentet har vedtatt en NGO-lov som setter ytterligere restriksjoner på organisasjonsfriheten i det største landet i den arabiske verden. Norske og internasjonale menneskerettighetsforkjempere er svært kritiske. De republikanske senatorene John McCain og Lindsey Garahm har truer med å trekke tilbake USAs finansielle støtte til landet.
Tok utenriksministeren opp NGO-loven under sitt siste besøk til Egypt og hvordan vil saken bli fulgt opp videre?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Egypt står overfor betydelige politiske, økonomiske og sosiale utfordringer. Utenriksdepartementet følger menneskerettighetssituasjonen i landet meget nøye, og deler bekymringen for utviklingen innen ytrings- og forsamlingsfrihet, vilkår for sivilt samfunn og enkeltindividers rettssikkerhet.
I tråd med internasjonale menneskerettighetsforpliktelser er det myndighetenes ansvar å sikre forsamlingsfrihet og beskytte sikkerheten og ytringsfriheten til landets innbyggere. Dette er avgjørende i arbeidet for å skape bærekraftige, åpne og demokratiske samfunn.
Norge har ved flere anledninger uttrykt bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Egypt i møter med landets myndigheter og i multilaterale fora som FNs menneskerettighetsråd i Genève.
Menneskerettigheter generelt, og NGO-loven spesielt, stod sentralt i min samtale med utenriksminister Shoukry da jeg besøkte Egypt i november. Statssekretær Røsland uttrykte også regjeringens bekymring for NGO-loven i sitt møte med den egyptiske ambassadøren i desember. I tillegg har våre bekymringer rundt denne loven vært reist flere ganger på embetsnivå.
Utenriksdepartementet har regelmessig kontakt med menneskerettighetsforkjempere og deres organisasjoner i Egypt. Ambassaden i Kairo følger deres situasjon tett, blant annet gjennom observasjon av rettssaker. Det gis også støtte til menneskerettighetsarbeid i Egypt, med særlig fokus på beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere og ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihet.
Regjeringen vil fortsette å følge opp menneskerettighetssituasjonen i Egypt, både gjennom dialog med egyptiske myndigheter og gjennom støtte til sivilt samfunn.