Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:507 (2016-2017)
Innlevert: 12.01.2017
Sendt: 12.01.2017
Besvart: 18.01.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Regjeringen vil fremme en samlet proposisjon for Stortinget om ny kommunestruktur og en samlet lovproposisjon om ny oppgaver våren 2017, heter det på Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmeside. Nå er det gitt signaler om at regjeringen planlegger å fremme forslag om tvangssammenslåing av kommuner i nærmeste framtid.
Hva er begrunnelsen for å bryte de forutsetninger som er fastlagt i samarbeid med Stortinget og som kommunene har forholdt seg til som pålitelige?

Begrunnelse

Kommunalpolitiske talspersoner fra Høyre og Fremskrittspartiet sier til Aftenposten 14. desember 2016 at samarbeidspartiene ønsker en fortgang i gjennomføringen av kommunereformen i tilfeller der det er aktuelt å bruke tvang for å slå sammen kommuner. Det heter at det allerede i januar/februar vil komme forslag til Stortinget om dette.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser på sine hjemmesider at regjeringen vil fremme en samlet proposisjon for Stortinget om ny kommunestruktur og en lovproposisjon om nye oppgaver våren 2017. Denne informasjonen er i samsvar med de føringer som er gitt i Stortingets behandling av framdriftsplan for kommunereformen. En eventuell endring av disse forutsetningene vil ikke bare være i konflikt med Stortingets forutsetninger, men også svært uheldig for en helhetlig behandling av forslag om oppgaveoverføring til kommunene som begrunnelse for ny kommunestruktur.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Fremdriftsplanen i kommunereformen er ikke endret. Regjeringen vil som tidligere varslet legge frem en proposisjon med forslag om sammenslåinger av kommuner og en samlet lovproposisjon om nye oppgaver for Stortinget i løpet av våren 2017. Jeg tar sikte på å legge frem dette innen påske. Forslaget tar utgangspunkt i forutsetningene som tidligere er presentert for Stortinget, og som Stortinget har sluttet seg til.