Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:537 (2016-2017)
Innlevert: 19.01.2017
Sendt: 20.01.2017
Besvart: 27.01.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Kan klima- og miljøministeren redegjøre for hvor mange det er av Miljødirektoratets faglige ansatte som til daglig jobber i Trondheim, når alt av støttefunksjoner og administrativt ansatte er fratrukket?