Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:538 (2016-2017)
Innlevert: 19.01.2017
Sendt: 20.01.2017
Besvart: 24.01.2017 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Er den samlede tiltakspakken for 2017 like stor som den samlede tiltakspakken for 2016?

Begrunnelse

Finansministeren hevdet i politisk kvarter 19. januar at «Vi har lagt fram en tilsvarende tiltakspakke i 2016 som i 2017». Tiltakspakken for 2016 var på om lag 5 milliarder kroner, mens den for 2017 er på om lag 4 milliarder. Det er underlig å hevde at 4 milliarder er tilsvarende 5 milliarder.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen fører en aktiv politikk for å sikre høy sysselsetting. Kombinasjonen av aktiv finanspolitikk og redusert skattetrykk på arbeidsplasser bidrar til aktivitet, omstilling og økt vekstevne i økonomien. Regjeringen la frem en tiltakspakke mot ledighet på om lag 4 mrd. kroner som en del av budsjettforslaget for 2016 og tilleggsnummeret om økt antall asylankomster. I Revidert nasjonalbudsjett 2016 foreslo Regjeringen nye tiltak mot ledighet på over 900 mill. kroner i lys av utviklingen i økonomien, og i behandlingen i Stortinget ble innsatsen økt ytterligere. Også for 2017 la regjeringen

frem forslag om en tiltakspakke på om lag 4 mrd. kroner, og dette er i samme størrelsesorden som det opprinnelige budsjettforslaget for 2016.