Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:539 (2016-2017)
Innlevert: 19.01.2017
Sendt: 20.01.2017
Besvart: 26.01.2017 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Mener finansministeren at det faktum at to tredjedeler av sysselsettingsveksten kommer i offentlig sektor "tyder på at de virkemidlene regjeringen har satt inn, både kortsiktige og langsiktige virker", og hvilke virkemidler er det regjeringen har satt inn for å få opp sysselsettingen i offentlig sektor?

Begrunnelse

Finansministeren uttalte på politisk kvarter 19. januar at «(…) har det altså vært sysselsettingsvekst og hoveddelen av det har vært i privat næringsliv. Det tyder jo på at de virkemidlene regjeringen har satt inn, både kortsiktige og langsiktige virker». Faktum er imidlertid at 2/3 av sysselsettingsveksten har kommet i offentlig sektor.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Jeg viser til svar på spm. 540 fra stortingsrepresentant Marianne Martinsen.

Se lenke:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=67674