Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:567 (2016-2017)
Innlevert: 25.01.2017
Sendt: 26.01.2017
Besvart: 10.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det nye anbodet på ferjestrekningen Stavanger - Tau har gitt ei kraftig auke i kostnadane for Rogaland Fylkeskommune. Dette kjem av kort anbodsperiode på grunn av opning av Ryfast i 2019.
Vil statsråden ta ansvar for å dekka heile eller deler av dei auka kostnadane?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ferjesambandet som går på strekningen mellom Stavanger og Tau er et fylkesvegferjesamband. Ansvar for ferjesamband på fylkesvegnettet ligger til fylkeskommunen. Herunder er det dermed også fylkeskommunens ansvar å dekke økte kostnader gjennom anbud.
Jeg noterer meg at kort periode frem til åpning av Ryfast kan være medvirkende til kostnadsøkningen som har skjedd på ferjesambandet Stavanger – Tau. Jeg finner det likevel ikke som rimelig at staten skal ta kostnadsøkning i ferjedriften knyttet til åpning av Ryfast. Jeg vil her også vise til at Ryfastsambandet er et vegprosjekt som har vært sterkt ønsket av fylkeskommunen.