Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:610 (2016-2017)
Innlevert: 03.02.2017
Sendt: 03.02.2017
Besvart: 08.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Statsråden oppgav i et innlegg i Tidens Krav 2. februar at det er kommet 1644 flere ansatte i politiet siden regjeringen tiltrådte.
Kan statsråden redegjøre for grunnlaget for disse tallene, og fremstille dem i en tabell som synliggjør hvilke kategorier av ansatte (politiårsverk, jurister, sivilt ansatte o.l.) som inngår i tallene, samt hvordan nye ansettelser er fordelt på disse?