Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:665 (2016-2017)
Innlevert: 13.02.2017
Sendt: 13.02.2017
Besvart: 16.02.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hvor mange vedtak fattet UDI i henholdsvis 2015 og 2016 om utvisning på grunn av brudd på utlendingsloven, og hvordan fordeler disse vedtakene seg på hvor mange års innreiseforbud som ble gitt, og de viktigste kategoriene lovbrudd som var grunnlag for utvisningen?

Begrunnelse

Flere har tatt kontakt, og det har vært flere saker i media, hvor mange personer har blitt utvist for en lengre periode fra Norge for relativt små brudd på utlendingsloven. De har dreid seg om personer med familie og små barn i Norge som har fått utvisning for en lengre periode.
UDI har offentlig statistikk som viser hvor mange som blir utvist, og om de er utvist for brudd på utlendingsloven eller straffbart forhold. Det er likevel ikke statistikk som viser hvilke straffbare forhold eller brudd på utlendingsloven som var grunnlaget. Det er derfor ønskelig å få et helhetsbilde som sier noe om hvilke handlinger og hvor alvorlige de er som fører til utvisningen, og hvor lenge utvisningen da blir.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: