Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:615 (2016-2017)
Innlevert: 03.02.2017
Sendt: 06.02.2017
Besvart: 17.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det ble under forrige regjering satt av midler til en kryssløsning på E39 Eigestad i Eigersund kommune.
Vil statsråden bidra til at det nå kan etableres en enklere kryssløsning til det fremtidige industriområdet?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg kjenner godt til den saken som representant Pollestad tar opp i sitt spørsmål. Saken lå uløst igjen etter forrige regjering, hvor representanten Pollestad da var statssekretær. Jeg har vært i området på befaring og møtt aktørene bak prosjektet. Jeg har også blitt kontaktet av lokale representanter fra regjeringspartiene i saken. Jeg ser nå på ulike løsninger, og som jeg har kommunisert til lokale parter, tar jeg sikte på å kunne ha på plass en avklaring i løpet av meget kort tid.