Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:629 (2016-2017)
Innlevert: 06.02.2017
Sendt: 07.02.2017
Besvart: 10.02.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Regjeringen avvikler nå Au pair-senteret med den begrunnelsen at det var en dyr ordning. Mange au pairer har søkt råd og juridisk hjelp når de har havnet i en arbeidskonflikt med sine vertsfamilier. Nå blir senteret lagt ned, og vi har fortsatt en au pairordning som i mange tilfeller fungerer som billig arbeidskraft.
Hvordan vil statsråden følge opp au pairene som nå mister sitt tilbud, og som sannsynligvis vil kvie seg for å søke hjelp hos UDI av frykt for å bli sendt tilbake når en konfliktsituasjon oppstår?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Tilskuddet til informasjons- og veiledningstiltak til au pairer har vært en dyr ordning sett opp mot antallet personer som har benyttet seg av tilbudet. Tiltaket ble derfor ikke prioritert i Regjeringens budsjettforslaget for 2017, noe som også ble resultatet i stortingsbehandlingen.
Utlendingsdirektoratet (UDI) har på sine nettsider tilrettelagt informasjon for au pairer, både på norsk og engelsk. Her finnes det blant annet informasjon om rettigheter og plikter for au pairer og vertsfamilier og om hvordan en au pair kan søke om bytte av vertsfamilie. Både au pairer og vertsfamilier vil også kunne ta kontakt med UDIs veiledningstjeneste. For øvrig kan au pairer også henvende seg til andre forvaltningsorganer som innenfor sitt saksområde har en alminnelig veiledningsplikt.
Jeg legger til grunn at UDI ivaretar au pairers eventuelle behov for bistand og informasjon på en tilstrekkelig god måte.