Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:640 (2016-2017)
Innlevert: 07.02.2017
Sendt: 08.02.2017
Besvart: 15.02.2017 av utenriksminister Børge Brende

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vil utenriksministeren ta kontakt med myndighetene på Cuba og be om at samvittighetsfangen Eduardo Cardet umiddelbart løslates?

Begrunnelse

Fem dager etter at Fidel Castro døde, ble menneskerettighetsforkjemperen Eduardo Cardet arrestert. Han har siden blitt holdt i midlertidig forvaring i Holguín, sør-øst Cuba. Han er i følge Amnesty International en samvittighetsfange som må frigis umiddelbart og betingelsesløst. Dr. Eduardo Cardet Concepción er leder av Movimiento Cristiano Liberacion (MCL). Ifølge fem vitner som snakket med Amnesty International på telefon på betingelse av anonymitet, ble Eduardo Cardet brutalt dyttet av sykkelen sin og arrestert tidlig på kvelden 30. november 2016. Han har blitt nektet kausjon tre ganger, ifølge hans kone.
Det er ikke klart på hvilket grunnlag Eduardo Cardet først ble arrestert. Ifølge hans kone, som var vitne til mannens arrestasjon med sine to barn, er han nå siktet for å angripe en offisiell tjenestemann. En politimann hevder at Cardet dyttet ham under arrestasjonen. Alle vitnene som har snakket med Amnesty tilbakeviser påstanden. De sier at Cardet ble raskt og voldsomt lagt i håndjern og slått, og at han ikke hadde noen mulighet til selvforsvar.
Før han ble arrestert, hadde Eduardo Cardet gitt intervjuer publisert i internasjonale medier der han hadde vært kritisk til den cubanske regjeringen. I et intervju med den Madrid-baserte radiostasjonen esRadio, sendt to dager før han ble arrestert, beskrev han sorgen på Cuba etter dødsfallet av Fidel Castro som pålagt av myndighetene, og uttalte at: "Castro var en svært kontroversiell mann, veldig hatet og avvist av vårt folk ".
Ifølge MCL, har Eduardo Cardets advokat informert familien om at Riksadvokaten vil be om tre års fengsel. MCL ble ledet av Oswaldo Paya, inntil han ble drept under svært mistenkelige omstendigheter i det myndighetene hevder var en bilulykke i 2012. Paya ble flere ganger nominert til Nobels fredspris av en rekke norske stortingsrepresentanter, siste gang samme år som han ble drept.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Cuba er inne i en brytningstid, hvor det åpnes opp for mer økonomisk frihet samtidig som den politiske modellen består. Opphevelse av utreiseforbud, forbedret tilgang til internett og bloggeres bidrag til brudd på statens mediemonopol er tegn på at utviklingen går i riktig retning. Bildet er likevel ikke entydig. Fra flere kilder er det i den senere tid rapportert om økning i antallet politisk motiverte anholdelser.
Samarbeidet om fredsprosessen i Colombia har bidratt til økt kontakt mellom Cuba og Norge. Vi har løpende dialog med kubanske myndigheter om ulike spørsmål, og gir fra norsk side uttrykk for bekymring over anholdelser og andre begrensninger i ytrings- og forsamlingsfriheten. Som ledd i dialogen har Utenriksdepartementet også vært i kontakt med kubanske myndigheter om fengslingen av Eduardo Cardet, lederen av «Movimiento Cristiano Liberacion».
Vår ambassade i Havanna følger utviklingen i denne og lignende saker nøye.