Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:642 (2016-2017)
Innlevert: 08.02.2017
Sendt: 08.02.2017
Besvart: 13.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det ble nylig avslørt at indiske it-arbeidere hadde tilgang til vårt nasjonale nødnett, dog uten lovlighet. Det som likevel er aller mest provoserende er uttalelser fra direktør Lyngstøl som uttaler at "det er vanskelig å kontrollere", og "basert på tillit".
Er statsråden like naiv og tillitsfull i sin vurdering av det som er skjedd, eller ser statsråden nødvendigheten av økt fokus på sikkerhet i nødnettet og en holdningsendring hos en noe avslappet direktør?

Begrunnelse

Nødnettet vårt, som det tok Stortinget langt tid å bestemme seg for, er ryggraden i en krisesituasjon. Jeg forutsetter derfor at det bør bekymre statsråden og gi ham motivasjon til å ta tak i de åpenbare svakheter som nå er avslørt. Det er selvfølgelig totalt uakseptabelt at personer ulovlig kan skaffe seg tilgang til nødnettet. Jeg forventer derfor tydelig og riktig respons fra statsrådens side.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Det er svært viktig at sikkerheten i Nødnett er god, og jeg ser derfor svært alvorlig på det som har skjedd.
Jeg forventer at Direktoratet for nødkommunikasjon, som forvalter statens eierskap til Nødnett, følger opp sikkerheten i Nødnett mot sine leverandører på en tilfredsstillende måte. Drift av Nødnett er underlagt strenge drifts- og sikkerhetsrutiner, og det ikke er akseptabelt med avvik fra disse.
Relevante myndigheter tar denne saken på største alvor. NSM åpner tilsynssak og vil gjennomføre tilsyn med DNK med hjemmel i sikkerhetsloven. Jeg viser også til at PST har besluttet å etterforske saken.
Jeg har bedt om en grundig redegjørelse fra direktoratet, blant annet om hva som har skjedd, hvordan det kunne skje, hvilken risiko dette innebar og hva DNK gjør for å sikre at slike eller liknende hendelser ikke skjer igjen.