Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:646 (2016-2017)
Innlevert: 08.02.2017
Sendt: 08.02.2017
Besvart: 14.02.2017 av utenriksminister Børge Brende

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hva mener utenriksministeren om de nye signalene fra USAs president om Midtøstenpolitikken, og hvordan vil det påvirke Norges rolle dersom USA går til ensidige handlinger som strider mot norsk politikk?

Begrunnelse

Med ny president i USA er det grunn til å tro at USA vil føre en annerledes midtøstenpolitikk enn den forrige administrasjonen. Før jul i fjor slo FNs sikkerhetsråd fast at de israelske bosetningene er ulovlige og krevde full byggestans. Men etter at beslutning om nybygging ble utsatt i romjulen, offentliggjorde den israelske regjeringen i slutten av januar at den godkjenner 2500 nye boliger på Vestbredden. Professor Hilde Henriksen Waage ved UiO uttalte til Aftenposten 24. januar i år at «Netanyahu har ventet til Donald Trump ble president fordi han da visste at det da vil komme få amerikanske protester. Nå er det grønt lys for alt som Israel har strevd med overfor tidligere president Barack Obama.»
Mange advarer nå mot at signalene om å flytte ambassaden og særlig nybygging av bosetninger i Øst-Jerusalem vil føre til økt spenning. Blant annet har EU-landene advart USA om å unngå ensidige handlinger som kan ha alvorlige konsekvenser.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen søker en fortsatt tett dialog med USA om Midtøsten. USA har historisk spilt en viktig rolle som tilrettelegger og mekler i denne konflikten. Vi har i mange år hatt nær dialog og et godt samarbeid med USA innenfor rammen av Giverlandsgruppen for Palestina (Ad-Hoc Liaison Committee, AHLC). Det er viktig at USA vil fortsetter å være en aktiv og betydelig støttespiller i arbeidet med å styrke palestinske institusjoner og den palestinske økonomien. Dette er forutsetninger for en fremtidig realisering av to-statsløsningen og etableringen av en palestinsk stat.
Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om hvordan amerikansk midtøstenpolitikk vil utformes, og det gjenstår å se hvilke konkrete tiltak Trump-administrasjonen vil treffe. President Trump vil møte den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu, i Washington 15. februar.
Norske posisjoner for den israelsk-palestinske konflikten ligger fast. Vårt mål er å bidra til realisering av en to-statsløsning. Det er bred internasjonal støtte til to-statsløsningen som den eneste måten å skape varig fred på. Partene må, gjennom forhandlinger, komme til enighet om krevende spørsmål som grenser, flyktninger, sikkerhet og Jerusalems status.