Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:671 (2016-2017)
Innlevert: 14.02.2017
Sendt: 14.02.2017
Besvart: 20.02.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Støttar dei norskstøtta gruppene våpenkvila?

Begrunnelse

På spørsmål frå pressa i januar nekta utanriksministeren å svare på om gruppene Noreg støttar vert omfatta av våpenkvila i Syria. FNs spesialutsending til Syria har sagt at vårt beste håp om ei fredeleg utgang av konflikta i Syria er ei politisk og diplomatisk løysing.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Norge er ikke en part i den interne konflikten mellom Assad-regimet og opposisjonen. Koalisjonens innsats er rettet mot ISIL. Det er en forutsetning at styrkene som mottar norsk
støtte bekjemper ISIL. Våre partnere tar således del i kampen mot ISIL, og denne omfattes ikke av våpenhvileavtalen og de politiske forhandlingene.