Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:674 (2016-2017)
Innlevert: 14.02.2017
Sendt: 15.02.2017
Besvart: 22.02.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvordan går det med oppfølgingen, og når kan vi forvente at det kommer konkrete forslag fra regjeringen?

Begrunnelse

Nordmenns samlede forbrukslånsgjeld er på over 100 mrd. kr, på toppen av 3500 mrd. i annen gjeld, viser en SIFO-rapport fra 2016. Diss tallene har aldri vært så høye, og det haster med å innføre tiltak for å stanse veksten. Regjeringen har fortsatt ikke fått på plass et gjeldsregister, og det er ikke gjort noe med den aggressive markedsføringen av lettvin kreditt. Da Arbeiderpartiet i spørretimen30.11.2016 lurte på hvorfor statsråden bruker så lang tid blant annet på å få på plass strengere regler for slik markedsføring, svarte hun: "dette er noe regjeringen vil følge opp for å se på hvordan det skal følges opp videre."

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg er i likhet med spørsmålsstilleren bekymret for den voksende gjeldsbelastningen i husholdene. Det er særlig omfanget av kostbar forbrukskreditt som gir grunn til uro. Som spørsmålsstilleren også nevner, arbeides det særlig med to tiltak for å motvirke disse problemene – gjeldsregistrering, samt mulige innstramminger i kredittmarkedsføringen.
Dette er saker regjeringen prioriterer høyt. Et forslag til gjeldsregister har nylig vært på høring, og det arbeides nå med en lovproposisjon som planlegges fremlagt for Stortinget i vårsesjonen. Saken er varslet Stortinget. Parallelt med dette vil det også bli utarbeidet forskrifter til den nye loven.
Det andre tiltaket gjelder mulige innstramminger av kredittmarkedsføringen. Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med en snarlig høring av forslag til innstramminger av kredittmarkedsføringen.