Skriftlig spørsmål fra Audun Otterstad (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:677 (2016-2017)
Innlevert: 15.02.2017
Sendt: 15.02.2017
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 22.02.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Audun Otterstad (A)

Spørsmål

Audun Otterstad (A): Hva har regjering gjort for å forsikre seg om at konsulentene som benyttes i forbindelse med lokalisering av Fornybar As er objektive i sin anbefaling?

Begrunnelse

Aftenbladet kunne 09.februar opplyse om at Deloitte som er utpekt av regjering til å anbefale lokalisering av Fornybar As har samarbeidsavtaler med to av de aktuelle lokasjonene ved deres kontorer i henholdsvis Bergen og Stavanger.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Olje- og energidepartementet arbeider med å opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer (omtalt som "Fornybar AS"). Departementet legger opp til at selskapet lokaliseres til bergens-, stavanger-, eller trondheimsregionen.
Departementet sendte 6. januar i år ut konkurransegrunnlag for et oppdrag om å utrede og vurdere hvilket av de tre lokaliseringsalternativene som fremstår som mest egnet med tanke på best mulig måloppnåelse for det nye investeringsselskapet. Konkurransegrunnlaget ble sendt til fire selskap. To selskap leverte tilbud. Deloitte ble valgt særlig på grunnlag av deres tilnærming til problemstillingen og metode for prosjektet.
Deloitte har kontorer i alle de tre regionene, og har både medlemskap og aktiviteter knyttet til alle de lokale næringsrådene. Prosjektet ble ledet og gjennomført fra Oslo-kontoret. Deloitte orienterte departementet om at selskapet, som også er et internasjonalt revisjonsfirma, har rutiner for undersøkelse av mulige interessekonflikter. Dette ble ifølge Deloitte gjennomført før selskapet påtok seg oppdraget, og uten at de vurderte å finne noe som kunne skape interessekonflikter.
Departementet innhentet konsulentrapporten som et bidrag til et best mulig beslutningsgrunnlag. Den endelige beslutningen i lokaliseringsspørsmålet vil departementet ta etter en samlet politisk vurdering.