Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:687 (2016-2017)
Innlevert: 16.02.2017
Sendt: 16.02.2017
Besvart: 23.02.2017 av utenriksminister Børge Brende

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Norge har sammen med Guineas president, Bill Gates med flere, etablert partnerskapet CEPI for å utvikle vaksiner der markedsintensiver ikke bidrar. Et nyttig tiltak, men det løser ikke problemer knytt til svake helsesystemer, mor-barn helse, ikke smittsomme sykdommer, fattigdom og underernæring. Norge finansierer tiltaket med å kutte fra forskning på nettopp disse områdene.
Hvilke åpne og kunnskapsbaserte prosesser har blitt lagt til grunn for denne omprioriteringen av midler?

Begrunnelse

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ble lansert under Verdens økonomiforums møte i Davos 19. januar i år. Norge sammen med Guineas president Alfa Konde, Bill Gates, Jeremy Farrar direktør i the Welcome Trust og Andrew Witty, direktør i GSK har etablert et partnerskap som skal stimulere, koordinere og finansiere utvikling av vaksiner mot utvalgte sykdommer, særlig der denne utviklingen ikke skjer gjennom markedsintensiver.
Norge har de siste 10 årene bygget opp et sterkt forskningsmiljø innen global helse. En av hovedprioriteringsområdene i Helse Omsorg 21 strategien for forskning og innovasjon, er sterkere satsing på internasjonalisering av forskning og det ble anbefalt å etablere et nettverk "Norwegian Global Health Institute" for å samle et ledende miljø for global helse nasjonalt og internasjonalt med spesiell vekt på partnerskap med forskere i lav- og mellominntektsland.
et er sterk uro i de norske forskningsmiljø fordi Forskningsrådet ikke vet om de får midler til nye utlysninger innen global helse.
Midlene bevilges nå til CEPI, som er nyttig og bra, men som ikke løser de store utfordringene med svake helsesystemer, mor-barn helse, ikke smittsomme sykdommer, fattigdom og underernæring. I henhold til budsjettveksten som ble bevilget GLOBVAC i 2013, er det reelle kuttet på hele 365 millioner kroner for hele programperioden.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Forskningsrådets program for global helse og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) er en viktig finansieringsmekanisme for global helseforskning i Norge. Evalueringer viser at programmet har lyktes i å styrke den nasjonale kapasiteten innen global helse- og vaksinasjonsforskning, samtidig som det har bidratt betydelig til kapasitetsbygging i utviklingsland. GLOBVAC har en godkjent finansieringsramme på 593,7 millioner kroner for perioden 2012-2020. I budsjettet for 2017 er det satt av 120 millioner kroner til programmet. Dette er samme nivå som for 2016, og det høyeste årlige beløpet som er bevilget siden 2012. I lys av de gode resultatene, og for å styrke dette arbeidet ytterligere, vil Utenriksdepartementet utvide den allerede godkjente finansieringsrammen til GLOBVAC med 105 millioner kroner for perioden 2018-2020. Erfaringene fra ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2014-2015 har synliggjort at det er et stort gap i forskning og utvikling av vaksiner og medisiner mot sjeldne smittsomme sykdommer. Forskning finansiert gjennom GLOBVAC bidro betydelig til utvikling av en ebola-vaksine i etterkant av epidemien. I tillegg til fortsatt finansiering av GLOBVAC, vil Norge gi støtte til «Koalisjonen for epidemisk beredskap og innovasjon» (CEPI), som er et nytt internasjonalt initiativ for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer. Sekretariatet for CEPI vil legges til Oslo.