Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:701 (2016-2017)
Innlevert: 17.02.2017
Sendt: 20.02.2017
Besvart: 24.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Flekkefjord rutebilstasjon har hatt avtale med NSB om billettsalg for tog helt fram til 31.12.2016. Fra det tidspunktet er avtalen opphørt. Dette betyr at det blir vanskeligere for en del gruppe mennesker å skaffe seg billett, og toget blir dermed mindre attraktivt.
Hva kan statsråden gjøre for fortsatt å kunne ha billettkjøp til tog på Flekkefjord rutebilstasjon?

Begrunnelse

Selv om det i dag finnes flere måter å skaffe seg togbillett på gjennom kjøp på internett, apper mm, er det fortsatt mange mennesker, og kanskje spesielt eldre som ikke har tilgang til nett. Ved å frata steder som Flekkefjord rutebilstasjon muligheter til å selge togbilletter manuelt eller på en automat, gjør man tog mindre attraktivt for en gruppe mennesker. Med et styrket og forbedret togtilbud på sørlandsbanen og en rutebilstasjon i Flekkefjord som til en hver tid har en fast bemanning på dagtid, vil det være grunn til å anta at det vil både være enkelt og rimelig og kunne fortsette ordningen med billettsalg på busstasjonen. Alternativt kan man etablere billettautomat som gir et tilbud hele døgnet.
Å få flere til å bruke toget som reisemiddel, vil være en viktig del av klimasatsingen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er opptatt av et de reisende skal oppleve at det er enkelt og servicevennlig å bruke toget, og jeg vet at NSB jobber målrettet med dette. NSB har etter en helhetlig vurdering valgt å legge ned det betjente billettsalget ved Flekkefjord rutebilstasjon. Bakgrunnen for det er at salg av billetter over skranke står for en stadig lavere andel av det totale billettsalget. Dette har allerede skjedd ved en rekke stasjoner i landet for øvrig. Kundenes behov for billettkjøp vil bli løst gjennom selvbetjente løsninger som billettautomater, nsb.no og NSBs billettapp, som er i tråd med NSBs distribusjonsstrategi. I tillegg har NSB et eget kundesenter. Ettersom det ikke er betjent billettkontor eller billettautomat ved nærmeste togstasjon, Sira, kan kundene også kjøpe billett om bord i toget uten tillegg i prisen.