Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:715 (2016-2017)
Innlevert: 21.02.2017
Sendt: 21.02.2017
Besvart: 23.02.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Hvilke konkrete tiltak har regjeringen vurdert så langt i prosessen for å hindre eksport av barnetrygd til EU-land, og hva er begrunnelsen bak om tiltakene er satt i verk eller ikke?

Begrunnelse

Viser til sak om eksport av barnetrygd til utlandet i nettutgaven av Verdens Gang 21. februar 2017, hvor det kommer fram at EU-kommisjonen mener det er uaktuelt å justere barnetrygd og kontantstøtte etter kostnadsnivået i landet der barnet bor. I den anledning ønsker vi å få en oversikt over hvilke tiltak regjeringen har vurdert og hva som eventuelt er begrunnelsen for ikke å iverksette tiltak.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Regjeringen skrev i Sundvolden-erklæringen at vi skal vurdere tiltak som kan begrense og stanse trygdeeksport, innenfor de internasjonale avtalene Norge er bundet av. Barnetrygd er en av ytelsene som det er naturlig å vurdere i denne sammenhengen. Jeg har ønsket å kjøpekraftjustere barnetrygden når den eksporteres ut av Norge til et EØS-land. Etter min vurdering kan det gi uheldige insentiver dersom ytelser tilpasset et norsk kostnadsnivå utbetales til land hvor de gir betydelig bedre kjøpekraft. Derfor har regjeringen brukt de kanaler vi har for å påvirke EU i dette spørsmålet, slik at kjøpekraftjustering skal bli akseptert innen rammene av EØS-avtalen. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie var nylig i Brussel og argumenterte for regjeringens syn overfor EU-kommisjonen.
EU-kommissær Marianne Thyssen har uttalt at kjøpekraftjustering av trygdeytelser ikke er mulig med dagens regelverk, og at EU-kommisjonen ikke har intensjoner om å endre reglene. Regjeringen beklager dette, men vi vil fortsette å kjempe for vårt syn, og prøve å påvirke EU i vår retning. Flere EU-land er enige med oss i dette spørsmålet.
Når det gjelder eksport av barnetrygd til land utenfor EØS-området, har denne regjeringen gjort innstramminger. Antall måneder familien kan være ute av Norge og samtidig motta barnetrygd, er redusert fra seks til tre måneder.
Regjeringen tar sikte på å legge frem en kortfattet melding om eksport av norske velferdsytelser i løpet av inneværende stortingsperiode.