Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:732 (2016-2017)
Innlevert: 23.02.2017
Sendt: 24.02.2017
Besvart: 03.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Har samferdselsministeren en intensjon om å bidra til å løse utfordringene som pendlerne fra Egersund stasjon har, og som fører til større biltrafikk og parkeringsutfordringer nordover Jæren, spesielt til bysentrene der?

Begrunnelse

Undertegnede stilte et spørsmål om denne problemstillingen for 3 år siden. I løpet av denne stortingsperioden har parkeringsproblemene på Egersund stasjon blitt forverret hvert år, og situasjonen er nå så ille at nabolagets butikker og kontorlokaler blir plaget av fremmedparkering i stort antall! I tillegg parkeres det ulovlig inne på stasjonens område, noe som kan gå ut over både sikkerhet og brannvern. Grunnen til problemene er eiendomsforholdene til grunn og infrastruktur. Dette fører til at pendlere går tilbake til å pendle med egen bil til arbeidsstedene i Bryne, Stavanger, Sandnes og Sola. Dette er både lite miljøvennlig, og gir parkeringsutfordringer i arbeidsstedskommunen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen ønsker at flere skal benytte seg av toget. Dersom det skal skje, må det være enkelt å velge toget. Det er ikke alle steder lokal kollektivtrafikk er et alternativ, og toget fremstår ikke som et enkelt valg dersom det er vanskelig å finne parkeringsplass.
Jernbanedirektoratet opplyser at det på Egersund stasjon er 161 bilparkeringsplasser (inklusive korttidsplasser), 40 mopedparkeringsplasser og 168 sykkelparkeringsplasser under tak. Antall sykkelparkeringsplasser ble doblet i 2013. Jeg får opplyst at Bane NOR ikke ser det som mulig å utvide flateparkeringen på stasjonen. Bilparkeringen og mopedparkeringen er fullt utnyttet.
Tellinger gjort i 2015 viser en «fremmedparkeringsprosent» på om lag 5 pst, og at om lag 20-25 prosent av biler som står parkert over natten er firmabiler og bileiere som bor svært langt fra stasjonen. Det ble etter tellingen anbefalt å innføre sms-oblat ordning. Bane NOR har nå bestemt at oblatparkering innføres på Egersund stasjon, og at pendlere med periodebillett blir prioritert. Målet er at systemet er i drift våren/sommeren 2017.
Med innføring av oblatparkering tror jeg at situasjonen kan bli bedre for de som er avhengig av bil for å reise videre med toget fra Egersund stasjon. Bane NOR har også fått tilbud om å leie 20 p-plasser av kommunen, og jeg får opplyst at dette vurderes nærmere.