Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:750 (2016-2017)
Innlevert: 27.02.2017
Sendt: 27.02.2017
Besvart: 02.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Et knappest mulig flertall på Stortinget har nå kommet til enighet om tvangsammenslåing av en rekke kommuner, en av disse er Bindal i Nordland.
Synes kommunalministeren det er uproblematisk at hovedforhandleren fra Høyre i Stortinget (Frank Jenssen) allerede er utnevnt som fylkesmann i det nye Trøndelag, og ser han at det kan stilles spørsmål knyttet til lojaliteten til vedkommende, særlig siden rådet fra Fylkesmannen i Nordland blir satt til side, og Bindal blir tvangsflyttet - nettopp til Trøndelag?

Begrunnelse

Onsdag ble det kjent at et knappest mulig flertall på Stortinget går for tvangssammenslåing av en rekke kommuner. Bindal i Nordland blir ikke bare tvangssammenslått med andre kommuner, de blir også tvangsflyttet til et nytt fylke.
Bindal ble ikke foreslått tvangssammenslått av Fylkesmannen i Nordland, det synes da ekstra spesielt at det er kommende Fylkesmann i Trøndelag som har vert Høyres hovedforhandler i dette forslaget.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg kan ikke se at det skal være verken problematisk eller spesielt at Frank Jenssen, som medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen, har en sentral rolle i diskusjonen mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene for å finne gode løsninger i kommunereformen. Det at han er utnevnt som fylkesmann i det nye Trøndelag kan ikke medføre at han må avstå fra å ta på seg oppgaver som hører inn under ansvarsområdet for komitéen. Frank Jenssens framtidige rolle som fylkesmann kan jeg ikke se har noen relevans for hans arbeid som stortingsrepresentant og komitémedlem. Jeg legger til grunn at målet for alle representantene som var involvert i arbeidet med avtalen, var å finne gode og framtidsrettede løsninger for innbyggerne.