Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:755 (2016-2017)
Innlevert: 28.02.2017
Sendt: 28.02.2017
Besvart: 03.03.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden framlegge en oversikt som viser både hvor mange av og hvor stor andel av de unge som er blitt uføretrygda de siste ti årene i Norge som ikke har fullført videregående skole?

Begrunnelse

Det bes om tall for landet som helhet og fordelt på fylker.