Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:778 (2016-2017)
Innlevert: 03.03.2017
Sendt: 06.03.2017
Besvart: 17.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden garantere at feilregistrering av DIPS ikkje påverkar tida det tar før pasientane får helsehjelp og at det ikkje påverkar ventetidsberekningane, slik statsråden har hevda mange gonger, blant anna på si facebook-side 28/2-17, og kan statsråden forklare kvifor han ikkje stolar på leiarar, legar og juristar ved OUS som meiner at dette får konsekvensar for pasientane og ventelistestatistikken?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til oppdraget jeg har gitt til Helsedirektoratet knyttet til registrering av ventetid. Helsedirektoratet skal levere sin rapport i månedsskiftet april/mai. Forholdene som representanten tar opp vil belyses nærmere i denne rapporten.
Helsedirektoratet har opplyst meg at de ikke har grunnlag for å tro at feilen i DIPS har hatt avgjørende betydning for den nasjonale ventetidsutviklingen. Helsedirektoratet har imidlertid opplyst om at det kan ha betydning for de juridiske rettighetene til pasientene. Men de uttaler at de ikke har grunn til å tro eller kjenner til eksempler på at dette har gått utover pasientenes behandling.
Det er de regionale helseforetakene som har ansvar for at registreringen i DIPS gjøres riktig. Jeg har nå fått opplyst at DIPS vil endre det aktuelle skjermbildet i DIPS Classic. For øvrig er det mitt generelle inntrykk er at det jobbes kontinuerlig med å bedre det pasientadministrative arbeidet. Helse- og omsorgsdepartementet har også i oppfølgingsmøter med de regionale helseforetakene i februar tatt opp dette temaet for å understreke viktigheten av at registreringen gjøres riktig.