Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:787 (2016-2017)
Innlevert: 06.03.2017
Sendt: 07.03.2017
Besvart: 13.03.2017 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvor mye av de samlede skattekuttene i fireårsperioden 2014-2017 har tilfalt de 25 pst. med høyest formue og de 20 pst. med lavest formue, målt i kroner, andel av totale kutt og gjennomsnittlig endring i skatt per person?