Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:788 (2016-2017)
Innlevert: 06.03.2017
Sendt: 07.03.2017
Besvart: 13.03.2017 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Hvordan fordeler samlede skatteendringer i fireårsperioden 2014-2017 seg på inntektsintervallene 0-150 000, deretter for hver 100 000 i økning opp til 1 million, deretter for hver 1 mill. i økning til 10 mill., målt som total endring i skatt, andel av samlet endring i skatt og gjennomsnittlig skatteendring per person i hvert intervall?